[]
[] [firmabil.no] []

Smell for ladehybrider i 2022


Terje RingenI den nye regjeringens tilleggsnummer til Statsbudsjettet for 2022 er det ikke lagt opp til å innføre moms på dyrere elbiler. Men de som har elbil som firmabil må betale mer skatt. Dessuten får ladbare hybrider en kraftig avgiftssmell fra årsskiftet.

Det har vært spekulert i at Støre-regjeringen ville legge moms på dyrere elbiler med en grense på 600.000 kroner. Dette er ikke nevnt i den nye regjeringens forslag, så vi kan regne med at elbiler fortsatt blir helt moms- og avgiftsfrie også i 2022.

Men de som har en elbil som firmabil må belage seg på skatteskjerpelse. Mens elbiler i dag skattelegges for 60 prosent av listepris, skal de i regjeringens forslag beskattes på lik linje med andre biler.

Da Solberg-regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett i oktober foreslo de å øke rekkeviddekravet og redusere vektfradraget for ladbare hybrider.

Dette forslaget er videreført av Støre-regjeringen og medfører at mange må betale økte avgifter på en bil de allerede har i bestilling dersom den ikke leveres innen årsskiftet.

Siden regjeringen ikke har rent flertall, er de avhengige av støtte fra andre – mest naturlig SV – for å få gjennom budsjettet.

Sjekk hvordan de nye avgiftene slår du dersom de blir vedtatt


Artikkel fra www.firmabil.no
URL: