[]
[] [firmabil.no] []

Reiseregulativet innenlandsSæravtalene for reise innenlands og utenlands er under forhandling og videreføres slik de er i 2022, med tilhørende satser, til forhandlingene er ferdige.

KILOMETERGODTGJØRELSE:

Bruk av egen bil:

*) Bil (inkl. elbil): kr 4,03 per kilometer

Satsene gjelder uansett kjørelengde og også for reiser utenlands.

*) Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er kr 3,50 per kilometer - uansett kjørelengde. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis at du skatter av de siste 53 ørene du får betalt per kilometer.

Mer informasjon om bruk av egen bil, se Skatteetatens nettsider

Tilleggssatser:

Bruk av tilhenger:

kr 1,00 per km

Kjøring på skogs- og anleggsveier:

kr 1,00 per km

Passasjertillegg når det tas med andre arbeidstakere på oppdrag:

kr 1,00 per km

 

Bruk av andre egne framkomstmidler:

Motorsykkel over 125 ccm:

kr 2,95 per km

Moped og motorsykkel opp til og med 125 kubikkcentimeter (ccm):

kr 2,00 per km

Snøscooter og ATV3:

kr 7,50 pr. km

Båt med motor:

kr 7,50 pr. km

Moped, motorsykkel opp til og med 125 ccm og andre motoriserte fremkomstmidler:

kr 2,00 pr. km

Passasjertillegg når det tas med andre arbeidstakere på oppdrag:

kr 1,00 per km

 

UTGIFTER TIL KOST:

For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter satsene i a)-d):

a) Reiser over 12 timer med overnatting

ulegitimert sats på kr 801,-

b) Reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer

ulegitimert sats på kr 315,-

c) Reiser over 12 timer uten overnatting

ulegitimert sats på kr 585,-

c) For reiser med overnatting

ulegitimert sats på kr 710,-.

d) Reiser som varer utover hele døgn

Kost dekkes etter b) eller c)

 

MÅLTIDSTREKK:

Dersom enkeltmåltider etter satsene i a)-d) er dekket av andre enn arbeidstakeren selv, foretas det måltidstrekk. Det foretas også måltidstrekk dersom kost er inkludert i billettutgiftene.

  • Frokost: 20 prosent av sats av punkt a) overfor
  • Lunsj: 30 prosent av sats av punkt a) overfor
  • Middag: 50 prosent av sats av punkt a) overfor

 

UTGIFTER TIL OVERNATTING:

Utgifter til hotell eller lignende

Dekkes etter regning

Hvis det ikke er utgifter til hotell eller liknende, og hvis arbeidsgiver ikke sørger for annen overnatting

ulegitimert sats på kr 435,-


Artikkel fra www.firmabil.no
URL: