img
img
img
img
img
img
img

Forsiden   |   Firmabilskatt 2017   2018   |  |   Bilgodtgjørelse   |   Reiser innenlands   |   Reiser utenlands   |   Nybilpriser          

Firmabilkalkulator 2018

I skjemaet nedenfor kan du sette inn verdier, aktuelle for deg og se hvilket utslag dette vil gi for din skattebelastning:

HOVEDREGEL
Fordel ved privat bruk av firmabil for 2017 fastsettes til 30 % av bilens listepris som ny inntil kr 303 900 (økt fra kr 299 100 i 2017) og 20 % av overskytende listepris

UNNTAK FRA HOVEDREGEL:
Elbil
Er bilen en elbil, benyttes 60 % av nybilprisen.

Biler eldre enn 3 år - eller yrkeskjøring over 40.000 km
For biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 75 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 56,25 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og el-bil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 45 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av el-bil og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 60 prosent av bilens listepris som ny.

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

 Bilens listepris:
 Inntekt:
 Jobbrelatert kjøring overstiger 40 000 km. pr. år:
 Bilen er eldre enn 3 år:
 
RESULTAT:

Bilens listepris: 350 000,-
Inntekt: 450 000,-
Jobbrelatert kjøring overstiger 40 000 km/år: Nei
Bilen er eldre enn 3 år: Nei


Inntektspåslag:100390,-
Skatt totalt:44 975,-

Utgangspunk for beregning av inntekspåslag er bilens pris da den var ny fra forhandler.
Verdien reduseres ved å ta hensyn til bilens alder og bilens jobbrelaterte bruk.
I denne beregning blir bilens verdi satt til 350 000,-
Inntekspåslaget er 30% av dette inntil 303 900,- og 20% av alt over 303 900,-
Inntektspåslag = 91 170,- + 9 220,-